Business

Photo: MFA.

The Norwegian authorities wish to encourage foreign investment and the setting up of businesses in Norway. Read more

Doing business with Norway

List of Norwegian organizations and companies relevant for business and trade. Read more

NORFUND visited Ethiopia in January 2016. 
Photo: RNE.

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Etiopia. Read more

Oversikt over etiopiske aktører som kan være nyttige ved næringslivssamarbeid. Read more

NABA, The Norwegian-African Business Association

Oversikt over norske aktører som kan være nyttige ved næringslivssamarbeid. Read more

 . 
Photo: RNE/TWO.

Oversikt over norske selskaper og organisasjoner som er etablert i Etiopia. Read more